foglossning.blogg.se

Här tänkte jag samla information om foglossning under och efter graviditet. Då jag själv drabbats och söker med ljus och lykta efter information tänkte jag samla det jag hittar och hoppas att andra ska kunna få lite hjälp på vägen och kunna hitta information lite lättare :)

Cefam, centrum för allmänmedicin

Här gjordes en studie 2005 om: 

Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

Syfte: Att studera aspekter av smärta, katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet under och efter graviditeten hos kvinnor med och utan ländrygg/ bäckensmärta.

Resultat: Fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet påverkas negativt under graviditeten, fr.a. hos de kvinnor som har ländrygg/ bäckensmärta. Kvinnorna med smärta hade också mer katastroftankar och rädsla-undvikande tankar än smärtfria kvinnor. Överdrivna negativa tankar, katastroftankar, verkar spela en viktig roll i det här sammanhanget. Att ha många sådana tankar fördubblade risken för smärta efter graviditeten. Vidare hade kvinnorna med katastroftankar, vid ett eller flera av frågetillfällena, en lägre fysisk förmåga efter graviditeten. Andelen katastroftankar varierad över tid hos var tredje kvinna, vilket inte var väntat. Kvinnorna som angav hög andel katastroftankar vid ett eller flera av frågetillfällena hade en lägre fysisk förmåga efter graviditeten jämfört med de som hade låg andel katastroftankar.

Konklusion: Det verkar som att många olika faktorer påverkar kvinnans liv, både under och efter graviditeten, därför kan ett biopsykosocialt synsätt vara nödvändigt för att kunna möta och hjälpa dessa kvinnor.

http://www.cefam.se/projekt?view=project&id=186&layout=default

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Kinesiotejpning

Jag har sett på en del forumstrådar att en del blivit hjälpta av kinesiotejpning. Och här hittade jag en liten studie från 2010. Från Uppsala Universitet.

Författare: Karin Lind och Maria Tång

Syftet var att undersöka om kinesiotejpning kunde påverka aktivitetsförmåga och smärta hos gravida kvinnor med pelvic girdle pain.

Resultatet visade att gällande aktivitetsförmåga kunde det med 95 % säkerhet ses en förbättring hos tre av kvinnorna. Gällande smärtskattningen kunde endast hos en kvinna på kvällen och hos en annan kvinna på morgonen och kvällen ses en kliniskt signifikant minskad smärta. Resultaten i studien ger underlag för att en mer omfattande randomiserad och kontrollerad klinisk studie bör genomföras.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:326288

 

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Från läkartidningen

HANS CHRISTIAN ÖSTGAARD från 1997

med dr, chefsöverläkare, ortopedsektionen, kirurgkliniken, Lasarettet i Skene.

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1997/temp/pda15104.pdf

 

Hans-Christian Östgaard från 2000

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22055.pdf

 

Avhandling: Nilsson-Wikmar Lena.

Back pain post partum; clinical and experimental studies.

Stockholm: Neurotecinstitutionen, sektionen för sjukgymnastik,

Karolinska Institutet; 2003.

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda26807.pdf

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

ett par länkar

En litteraturstudie från 2011

Bäckensmärta under och efter graviditeten : - en litteraturstudie över fysioterapeutisk diagnostisering och behandling

http://publications.theseus.fi/handle/10024/37581

 

Forskning på Sahlgrenska Akademin, från 2012

Foglossning påverkar hela livet för gravida

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/foglossningpaverkarhelalivetforgravida.5.5c256cfa13b82fc6e6a2c8.html

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Mera från Helen Elden mfl

Från 2008 tillsammans med flera andra. Se länk.

Regression of pelvic girdle pain after delivery: follow-up of a randomised single blind controlled trial with different treatment modalities.

CONCLUSIONS: This study shows that irrespective of treatment modality, regression of pelvic girdle pain occurs in the great majority of women within 12 weeks after delivery.

Läs hela studien här

http://gup.ub.gu.se/publication/87435-regression-of-pelvic-girdle-pain-after-delivery-follow-up-of-a-randomised-single-blind-controlled-tr

 

Mera om akupunktur

Från 2008 tillsammans med andra. Se Länk.

Acupuncture as an adjunct to standard treatment for pelvic girdle pain in pregnant women: randomised double-blinded controlled trial comparing acupuncture with non-penetrating sham acupuncture.

CONCLUSIONS: Acupuncture had no significant effect on pain or on the degree of sick leave compared with non-penetrating sham acupuncture. There was some improvement in performing daily activities according to DRI. The data imply that needle penetration contributes to a limited extent to the previously reported beneficial effects of acupuncture.

http://gup.ub.gu.se/publication/87431-acupuncture-as-an-adjunct-to-standard-treatment-for-pelvic-girdle-pain-in-pregnant-women-randomised

 

Här om själv-test från 2009, tillsammans med andra. Se Länk.

Self-administered tests as a screening procedure for pregnancy-related pelvic girdle pain.

Our results indicate that pregnant women can perform a screening by provocation of posterior pelvic pain by self-tests with the new P4 self-test and the Bridging test. Palpation of the symphysis is painful and should only be used as a complement to history taking, pain drawing and pulling a MAT-test.

http://gup.ub.gu.se/publication/98118-self-administered-tests-as-a-screening-procedure-for-pregnancy-related-pelvic-girdle-pain

 

 

Från 2013 tillsammans med andra. Se Länk.

Life's pregnant pause of pain: Pregnant women's experiences of pelvic girdle pain related to daily life: A Swedish interview study.

Results: Five main categories emerged; Pelvic girdle pain affects the ability to cope with everyday life; Coping with motherhood; Relationships between partners often reached th breaking point; Questioning one´s identity as defined by profession and work and; Lessons learned from living with PGP. The categories illustrate how women’s everyday lives were interrupted. Their ability to meet their own and others´ expectations put a strain on their lives causing disappointment, sadness, and frustration. It made them question and doubt their roles and identities as mothers, partners and professionals, and kept them from looking forward to future pregnancies, in the absence of effective treatment for PGP. Knowledge gained was that women with PGP should seek help immediately, listen to their bodies and acknowledge their limitations.

Conclusion PGP severely affects pregnant women’s everyday lives. There appears to be a lack of knowledge and awareness in general, as well as among caregivers and employers of PGP that needs to be highlighted and rectified. There is also a great need to learn how to support those suffering from it. Appropriate support during this important and rare phase in a woman’s life is highly warranted.

http://gup.ub.gu.se/publication/174383-lifes-pregnant-pause-of-pain-pregnant-womens-experiences-of-pelvic-girdle-pain-related-to-daily-life

 

 

Kraniosakral terapi från 2013 tillsammans med andra. Se länk.

Effects of craniosacral therapy as adjunct to standard treatment for pelvic girdle pain in pregnant women: A multicentre, single blind, randomised controlled trial

Conclusions. Lower morning pain intensity and lesser deteriorated function was seen after craniosacral therapy in conjunction with standard treatment compared to standard treatment alone, but no effects regarding evening pain and sick-leave. Treatment effects were small and clinically questionable and conclusions should be drawn carefully. Further studies are warranted before reccomending craniosacral therapy for pelvic girdle pain.

http://gup.ub.gu.se/publication/173436-effects-of-craniosacral-therapy-as-adjunct-to-standard-treatment-for-pelvic-girdle-pain-in-pregnant

 

Från 2005 Tillsammans med andra. Se Länk.

Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial

CONCLUSION: Acupuncture and stabilising exercises constitute efficient complements to standard treatment for the management of pelvic girdle pain during pregnancy. Acupuncture was superior to stabilising exercises in this study.

http://gup.ub.gu.se/publication/48578-effects-of-acupuncture-and-stabilising-exercises-as-adjunct-to-standard-treatment-in-pregnant-women

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Helen Elden

Helen Elden har forskat en hel del om olika graviditetsrelaterade problem, bland annat foglossning.

Här är hennes presentation

http://www.caresci.gu.se/Forskning/forskare/Helen_Elden/

2005 forskade hon om akupunktur tillsammans med några andra, se länken.

Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial

Och kom fram till att:

CONCLUSION: Acupuncture and stabilising exercises constitute efficient complements to standard treatment for the management of pelvic girdle pain during pregnancy. Acupuncture was superior to stabilising exercises in this

study.

Läs hela här:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15778231?dopt=Citation

 

2008 forskade hon tillsammans med några andra (se länken) om det här:

Treatments of pelvic girdle pain in pregnant women: adverse effects of standard treatment, acupuncture and stabilising exercises on the pregnancy, mother, delivery and the fetus/neonate.

Resultatet blev detta:

CONCLUSION: This study shows that acupuncture administered with a stimulation that may be considered strong led to minor adverse complaints from the mothers but had no observable severe adverse influences on the pregnancy, mother, delivery or the fetus/neonate.

Läs hela här:

http://gup.ub.gu.se/publication/87432-treatments-of-pelvic-girdle-pain-in-pregnant-women-adverse-effects-of-standard-treatment-acupuncture

 

Även den här är från 2008

Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant woken

CONCLUSION: We have shown that acupuncture and stabilizing exercises as adjunct to standard treatment are effective for PGP during pregnancy. Even if our study was of insufficient size to exclude negative effects on delivery, perinatal morbidity and mortality as well as on CTG the study result adds support to the view that acupuncture even with stimulation that may be considered as strong is not accompanied by any severe adverse influences on the pregnant women or the fetus/neonate. Even if more studies are required, our data provides the most comprehensive data reported to date. Our data suggest that irrespective of treatment modality, regression of PGP occurs in the great majority of women within 12 weeks after delivery. Penetrating acupuncture had no additional Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant wokeneffect on PGP reduction compared to non-penetrating sham acupuncture but it improved the ability to perform daily activities keeping more women in regular work. Thus, the data imply that needle penetration contributes to the previously reported beneficial effects of acupuncture.

http://gup.ub.gu.se/publication/70591-treatment-modalities-for-pelvic-girdle-pain-in-pregnant-women

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Vårdcentralen

Härom veckan var jag på vårdcentralen (var annans?  Jag är antingen där eller hemma, mest hemma tack och lov J )

I väntrummet träffade jag min barnmorska från graviditeten. Hon hade lite tid över och vi fick en liten pratstund om foglossning. Jag berättade om min upplevelse av graviditeten och efteråt och hur jag önskade att jag blivit bemött istället.

Hon sa något som gjorde mig väldigt glad. Dom har tänkt börja bjuda in gravida tidigt i graviditeten och informera om foglossning och andra saker som händer i kroppen. Vad man bör tänka på och sånna saker. Och att det är tänkt att det ska vara en sjukgymnast med som kan erbjuda hjälp med övningar och kroppshållning.

Jag tycker det är så fantastiskt bra och jag hoppas verkligen dom gör det. Det tycker jag är hur bra som helst. Som gravid behöver man ju inte lyssna eller komma, men har man chansen är det ju mycket större chans att fler kommer och fler blir hjälpta.

Ååå vad jag hoppas dom gör det!

Hon sa även att hon har börjat informera mer om foglossning och sånt nu och att hon sett att det låg papper kopierat om foglossning inne på personalsidan.

Jag blev jätteglad måste jag säga! Jag hoppas min vårdcentral blir bäst i Sverige på foglossning J

 

 

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Kraniosakral terapi

Jag tycker det här med kraniosakral terapi är lite mystiskt J

Främst eftersom jag inte har en aning om vad som eg ska hända eller vad som faktiskt händer.

Så jag bestämde mig för att kolla upp det lite.

Jag tänker inte säga att så här är det, men så här beskrivs det av dom som utövar det.

Och själv tänker jag bara säga att domningarna i rumpan är borta, pirrningarna i svanskotan är borta och jag har känsel i huden runt höfterna igen och jag tror att det beror på behandlingen.

Om det hjälper på själva foglossningen eller inte kan jag i dagsläget inte säga någonting om.

Men jag kan säga att det har höjt min livskvalité J Det gjort mig rörligare och gett mig tillbaka min rumpa. Och det gör ju att jag har lättare att utföra min träning och det gör det lättare att röra sig.

Och det räcker i dagsläget för mig.

Vila i kombination med individuell träning är ju ändå det som ska göra att jag kommer tillbaka till mitt liv igen. Och nu är det som sagt lättare att träna och bekvämare att vila J

Massor med info och länkar till mer info finns det här:

http://www.kraniosakral.se/

KranioSakral terapeut förbundet

http://www.kstf.net/index.php?id=27

Utbildning och dom erbjuder även elevbahandling

http://tranbergs.net/KLINIK/Öppnaseminarium/tabid/263/language/sv-SE/Default.aspx

Forskning

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.12096/abstract

Mer info, på engelska

http://www.cranialacademy.com/index.html

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Amning

Jag hittade en studie publicerad 2009 om amning 

Breast Feeding Pattern may be Associated with Persistent Low Back Pain

and Pelvic Pain Half a Year Postpartum

Där kommer dom fram till detta:

CONCLUSION

Full-time breast feeding and longer period of breast feeding

were positively associated with persistent low back and

pelvic pain six months after delivery. This is the first study

reporting this association and therefore these results needs to

be confirmed by future studies.

Det är en svensk studie av Ingrid Margareta Mogren

Finns att läsa här:

http://www.benthamscience.com/open/toepij/articles/V002/26TOEPIJ.pdf

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Thomas Torstensson

Jag har bestämt mig för att ägna en notis åt Thomas Torstensson. Dels för att det finns en del länkar jag kan länka till och dels för att jag själv varit hos honom på utredning och nu följer hans rehab-plan med hjälp av min vanliga sjukgymnast.

 

Inte direkt graviditetsrelaterat men ändå bäckensmärta i kombination med överrörlighet.

http://steloperation.bloggplatsen.se/2012/11/09/8967873-2010-jag-far-ratt-diagnos-efter-15-ar-m-backensmarta/

Foruminlägg om känslan att bli bekräftad i sin smärta.

http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?1034884-N%E5gon-som-behandlats-i-Sundsvall

I mittnytt

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/lotta-blev-fri-fran-sina-smartor

Thomas Torstensson har även varit med som sjukgymnast på ungdoms-OS flertalet gånger. Inte heller bäcken-gravidrelaterat, men jag tar med det ändå.

http://dagbladet.se/sport/nyheter/1.2242424-arofyllt-uppdrag-vantar-for-thomas-torstensson

Från Dagens sjuksköterska, en artikel om behandling av bäckensmärta

http://www.dagenssjukskoterska.se/nyheter/forskning/ny-behandling-vid-foglossning/

Från babyvärlden, jag vet att jag lagt ut den förut, men jag tycker den är värd att läsas, dessutom har Torstensson lagt ut sin mailadress i tråden under. Ett litet tips bara J

http://www.babyvarlden.se/Gravid/Komplikationer/Ska-man-bara-sta-ut-med-smartan--Varannan-kvinna-drabbas-av-foglossning/

Här är forskning där han medverkat

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713407

Lite mer forskning

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934804

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Hur kan man lindra bäckensmärta?

– Studier visar att stabiliserande sjukgymnastik utformad efter varje enskild kvinnas behov, bäckenbälte, akupunktur samt råd om vilka rörelser man ska undvika, hjälper.
Som sjukgymnast kan jag veta vad kvinnan behöver genom att undersöka vilken muskulär funktion hon har, i vilka situationer hon får ont och på så sätt få en uppfattning om vilka muskler som behöver byggas upp. Tänk dig musklerna som en orkester som ska spela i takt runt bäckenet. Hur träningen läggs upp beror på vilken nivå kvinnan klarar att börja på och bygger även på vilken erfarenhet sjukgymnasten har av de här besvären.
– När det gäller andra alternativ, som vattengympa, finns ingen tydlig information om hur det hjälper, men en studie visar på minskad smärta och lägre sjukskrivning under graviditeten hos kvinnor med bäckensmärta som går på vattengympa.
Råd om hur man kan leva vardagsliv med bäckensmärta, är viktig behandling också. Vissa kvinnor biter ihop. Många ”bäcken­tjejer” är vana vid att kämpa och är väldigt ambitiösa. De behöver hjälp med att ”dosera” aktivitets­nivån och undvika sådant de får ont av.
– Den som har bäckensmärta ska även undvika assymetriska övningar och rörelser, till exempel att hänga på ena höften. Gör som männen, belasta båda skinkorna lika mycket när du sitter och står. Och åk med gott samvete hiss och rulltrappa.
– Rekommendationen om råd, specifik träning och eventuellt ett bälte gäller såväl under graviditet som efter. Däremot finns inga studier av akupunktur mot smärta efter graviditeten. Fast många kliniker använder sig av det med god effekt eftersom smärtan då minskar och kvinnan kan röra sig mer normalt – och börja med sin träning.

Vart vänder man sig om bäckensmärtan kvarstår efter förlossningen?

– Har man kvar besvären tre månader efter att man fött, bör man ta tag i problemet. Vid tre månader brukar det nämligen plana ut hos de flesta.
Sök upp en sjukgymnast, gärna en som är kunnig på området. Vid svårare besvär kan din sjukgymnast hänvisa vidare till en specialist.

Så säger Annelie Gutke i ”vi föräldrar” 2008

Det som är kursivt är sånt du bör tänka på när du söker hjälp, om dessa råd inte följs behöver din sjukgymnast troligtvis lite hjälp med information. Eller du behöver hitta nån som kan mer.

Läs hela artikeln här:

http://www.viforaldrar.se/artiklar/backensmarta

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Mera från avhandlingar.se

Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant women

Den är från 2008 och är av Helen Elden och dom vill att man länkar hit:

http://hdl.handle.net/2077/9882

Så då gör jag det J

Där finns hela studien och det finns en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska på sid 6.

Där står det bland annat så här:

”Syftet med den här avhandlingen var att jämföra de kliniska effekterna av standardbehandling, akupunktur och stabiliseringsträning för behandling av BS under graviditet samt jämföra akupunktur med placebo akupunktur.”

Studien genomfördes med 4 olika studier

Studie 1

”I studie ett inkluderades 386 gravida kvinnor. De lottades slumpmässigt till standardbehandling,

standardbehandling plus akupunktur eller

standardbehandling plus stabiliserande sjukgymnastik

Under sex veckor.”

Studie 2

”I en uppföljningsstudie, studie två, studerades påverkan av ovanstående behandlingsregimer på mor, graviditet, foster, förlossning och det nyfödda barnet.”

Studie 3

”I en tredje studie studerades effekterna av behandlingen efter förlossningen.”

Studie 4

”I en fjärde studie randomiserades 115 kvinnor till standardbehandling plus akupunktur med penetrerande nålar (”vanlig” akupunktur) respektive till standardbehandling plus akupunktur med icke-penetrerande nålar (”ytlig stimulering”) under åtta veckor.”

”Sammanfattningsvis visade våra studier att akupunktur och stabiliseringsträning är effektiva för behandling av BS under graviditet. Trots att studien saknade styrka för att helt kunna utesluta en ökad risk för förtidsbörd och andra ovanliga komplikationer så kan resultaten bidra till att minska rädslan för att behandla gravida kvinnor med BS med akupunktur. Vi kunde också visa att gravida kvinnor med BS tillfrisknar snabbt efter förlossningen. Den ökade möjligheten att kunna utföra dagliga aktiviteter efter penetrerande akupunktur indikerar att djupet av nålstimuleringen spelar roll för den tidigare rapporterade positiva behandlingseffekten av akupunktur.”

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Avhandlingar.se

På avhandlingar.se finns en del studier att läsa. Bland annat den här:

Pregnancy-related pelvic girdle pain and its relation to muscle funktion

Den är från 2010 och på sidan 60-61 finns det en Summary in Swedish där författaren Jenny Sjödahl bland annat skriver såhär:

”De kvinnor som har kvarstående ryggbesvär tre månader efter förlossningen löper en ökad risk att få besvär av mer långdragen natur eller upprepade episoder av ryggbesvär senare i livet.

Studier har visat att graviditet verkar vara en väsentlig riskfaktor för kronisk

ryggsmärta. Tio till tjugo procent av medelålders kvinnor med upprepade episoder av ryggbesvär kan härleda sin första episod till en graviditet.”

”Bäckensmärtor är en av de största undergrupperna och 2/3 av de graviditetsrelaterade ryggbesvären anses komma från bäckenet. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om varför kvinnor drabbas av kvarstående bäckensmärtor efter förlossning.

En teori är att de har en minskad stabilitet i bäckenet.

Stabiliteten i en led är beroende av hur en led är utformad samt funktionen i de omkringliggande ledbanden och musklerna.”

”Det övergripande syftet med denna avhandling är att ge underlag för förbättrad

rehabilitering för kvinnor med kvarstående bäckensmärtor efter förlossningen genom ökade kunskaper om:

1) aktivitetsmönstret i bäckenbottenmusklerna,

2) effekten av specifik stabiliseringsträning och

3) faktorer som kan förutspå funktionsnedsättning”

”Ytterligare ett syfte i denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan förutspå funktionsnedsättning 15 månader efter förlossningen.”

”Den utvecklade metoden är användbar för att identifiera aktiveringsmönstret i

bäckenbottenmusklerna i förhållande till starten av en ben- respektive armrörelse.

Både kvinnor med och utan kvarstående bäckensmärtor efter förlossning aktiverar

bäckenbottenmusklerna innan ett benlyft påbörjas.

Eftersom bäckenbottenmusklerna är en av de komponenter som tros bidra till att stabilisera bäckenet så skulle denna föraktivering kunna vara ett sätt att öka stabiliteten i bäckenet som svar på det ökade krav på stabilitet som en rörelse utgör.

Vissa resultat samt  litteraturuppgifter indikerar dock att de kvinnor som uppvisar kliniska fynd på minskad stabilitet i bäckenet inte har en föraktivering av bäckenbottenmuskulaturen och därmed en sämre stabiliseringsfunktion.”

”Resultaten från en sambandsanalys visar att funktionsnedsättning hos kvinnor med kvarstående bäckensmärta 15 månader efter förlossningen kan förutspås av olika faktorer som samverkar: ålder, muskelfunktion och självskattad funktion. Resultaten visar på en komplex bild som indikerar att hänsyn till flera samverkande faktorer är nödvändig för att förstå prognosen.”

Det står mer om hur studien utförts och naturligtvis hela studien om du kikar in här:

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:355620/FULLTEXT01

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Kontakta mig

Om du vill kontakta mig med tips, frågor, råd eller bara lite allmänt foglossningssnack, men inte vill synas i bloggen är du varmt välkommen att maila mig på:
 
tuslus@hotmail.com
 
 
Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Tredje behandlingen med kraniosakral terapi

I måndags den 10 juni gjorde vi min tredje behandling. Eller jag gjorde såklart inte så mycket mer än ställde till med besvär eftersom jag behöver byta ställning.

Det fortsätter att förvåna mig, jag förstår inte hur det funkar och måste nog börja plugga igenom lite mer om själva behandlingsmetoden för det känns helt mysko att det ska fungera. Men jag hävdar att det fungerar.

Domningarna i rumpan är fortfarande borta, pirrningarna i svanskotan likaså. Jag är rörligare och jag känner numer skillnad på var smärtan kommer ifrån.

Det är inte längre ” från skulderbladen till knäna i lite olika intensitet” Nu kan jag specificera smärtan mycket bättre. Och jag kan känna kroppen igen.

Nu i måndags upptäckte jag helt plötsligt att jag kände när jag tog mig på höfterna. Alltså huden på höfterna kände att jag tog på dom. Det kändes inte längre som att jag tog på nått med händerna och så gjorde det ont i höfterna utan jag tog på höfterna med händerna och jag kände det även på höfterna. Det var så häftigt att jag var tvungen att ta på höfterna hela kvällen!

Jag hade inte ens tänkt på att det inte kändes normalt. Det är väl så länge sen det kändes såhär att jag hade förträngt det.

En annan sak är att det inte längre svider i musklerna när jag gör mina övningar, så jag känner mig positivt inställd till att öka på lite. Fast jag vet att jag måste ta det lugnt och jag vet att jag kommer tycka det går alldeles för långsamt, så tror jag ändå just nu att det kommer gå fortare än jag har vågat hoppas förut. Jag hoppas att jag snart kommer kunna göra ”riktigt” övningar. Inga sånna här låtsasövningar som får en att känna sig kränkt över att man inte klarar av ens ett vanligt hederligt stjärtlyft utan måste dela upp det i tre övningar.

Övningar som i det gamla livet var för fjantiga för att ens utföra som träning är nu för svåra. Var är logiken undrar jag.

Jag har även varit hos kurator i veckan. Och det tänker jag varmt rekommendera. Det känns skönt att få säga allt det där man inte får säga, och allt man känner men aldrig skulle erkänna att man känner. Jag tänker inte skriva nått särskilt mycket mer om mina kuratorbesök, men jag tänker fortsätta.

Det är inget konstigt med att gå till en kurator eller dylikt.

Långvarig smärta och ovissheten om hur länge man ska ha kvar den kan bryta ner vem som helst. Besvikelsen över bemötandet och okunskapen inom vården är bara det en anledning till att bryta ihop. Och ihopsamlade aggressioner kan förstöra vilken relation eller vilket liv som helst.

Och tacka för att man blir argsint! Ont hela tiden eller till och från, oförmåga att utföra sina dagliga sysslor, sitt jobb, sina fritidsaktiviteter, inte kunna ta hand om sin familj som man är van, inte kunna vara sig själv helt enkelt. Och att behöva be om hjälp med allt. Listan kan göras hur lång som helst.

Tveka inte att söka hjälp, du behöver inte bara ta hand om kroppen, Även själen och knoppen behöver lite avlastning!

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Akupunktur

Jag har ju läst en del studier om akupunktur och foglossning nu. Och jag skulle nog rekommendera det. Rent studiemässigt. Och rent privat.

Jag gick på traditionell kinesisk akupunktur under graviditeten och det tar bort spänningar och släpper lite på smärtan. Så om du frågar mig så är mitt råd TESTA!

Det värsta som kan hända är att du blir lite fattigare men åtminstone har försökt göra något åt din situation.

Det bästa som kan hända är att du får mindre smärta och hjälper kroppen att återhämta sig. Om du får mindre spänningar och smärta i kroppen, har den mer ork att lägga på att rehabilitera det verkliga problemet. Och om man tänker efter, visst var det skönt att inte ha ont, då för länge sen innan graviditeten? Jag ska dit igen!

Här är en studie till från 2005.

http://webnews.textalk.com/dagens-halsa/alternativmedicin/akupunktur-lindrar-smartorna-vid-foglossning

Och om du bor i Uppsala så lutar sig Alternativ Akademin till samma studie och skriver att det är effektivt. Dom verkar dessutom ha en hel massa olika behandlingar, så man kan alltid ringa och höra hur dom ställer sig till behandling.

http://www.alternativakademin.com/akupunktur/

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Blandade länkar

En gammal hemsida från 2003 av en kvinna med foglossning, sidan är på engelska och det är hur mycket text som helst. Hennes erfarenhet säger gå till kiropraktor. Det finns en del berättelser från andra kvinnor med foglossning med och vill man slippa känna sig ensam kan man ju läsa lite och kanske snappa upp ett och annat gott råd.

http://www.plus-size-pregnancy.org/pubicpain.htm

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager, LKB. Den norska sidan jag lagt till förut har något som heter ”Likemannshjelper”, Det är någon man kan ringa till och få råd och hjälp. Som dessutom har tystnadsplikt, läs mer här:

http://lkb.no/

I den danska föreningen

http://www.baekkenloesning.dk/ finns det stödgrupper, även det folk att ringa och få stöd och hjälp från. Den byter ju snart sida till www.baekkensmerter.dk

Känner man att man är i behov av det är det bara att bli medlem i valfri förening och ringa eller maila J

Bor du i värmland? 2009 kom Landstinget i Värmland ut med följande vårdprogram: Bäckensmärta vid graviditet – sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer

http://www.liv.se/sidkat/11213/B%C3%A4ckensm%C3%A4rta%20vid%20graviditet.pdf

Läs den och skriv ut och ta med till din sjukgymnast om du inte tycker rekommendationerna följs. Det är inget fel att upplysa vården om något dom inte vet. Det hjälper dom att bli bättre och det hjälper andra kvinnor att få bättre vård. Det kan det väl vara värt? J

Här tycker det finns bra info, även om jag tycker det borde framgå lite mer att man faktiskt kan förstöra för sig själv om man inte lyssnar på kroppen. Att det faktiskt sliter på ledband och bindväv när vi anstränger oss för mycket. Hormonerna gör ju allt lite elastiskare, och musklerna måste jobba extra. Jag hittar inte från vilket år det är, men naprapaten som skrivit artikeln hälsar alla välkomna dit.

http://www.babygruppenonline.se/foglossning/

Naprapaten som skrivit artikeln ovan säger på sin hemsida att hon är intresserad av graviditetsrelaterade besvär och har bra kontakter till ortopeder, medicinsk fotvårdare, neurolog mfl. Hon finns på Södermalm i Stockholm.

http://www.hanfotnaprapati.se/

Jag tycker att det här är bra information också. Men Jag förstår inte hur dom kan skriva att ”vissa kvinnor har fortfarande smärta från bäckenlederna ett år efter förlossningen” för att sedan skriva ”En del kvinnor som hade bäckenledsmärta under graviditeten får tillbaks smärtor varje månad innan mensen.”

Rent teoretiskt känns det som att det är att motsäga sig själv.

http://se.babycenter.com/a546492/symfyseolys-foglossning

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Lite funderingar om hormoner

Av en slump hamnade jag på en raw-food sida idag, och där stod det att

Macapulver

Macaroten ses som en adaptogen. Med en adaptogen menas ett livsmedel som kan reglera hormonbalansen i kroppen samt avhjälpa många skilda fysiska problem.

Genast drog min foglossnings-bot-sida igång och började fundera på om man kunde göra något för kroppen genom att balansera hormoner. Det är ju trots allt dom som ställer till det till att börja med. Men en snabb sökning på Wikepedia gav detta resultat:

Maca har visat sig helt sakna effekt på reproduktionshormoner hos försökspersoner i en vetenskaplig studie från 2003. Inget av hormonerna LH, FSH, prolaktin, 17-alpha hydroxyprogesterone, testosteron resp 17-beta estradiol påverkades av preparatet

Dock visade sig studien vara gjord på vuxna friska män, så jag vet inte om det är någon skillnad om man skulle göra testet på kvinnor. Och östrogen står ju inte med (av förklarliga skäl) om det nu har någon betydelse. Jag har inte läst studien men så här heter den.

Gonzales, GF et al. Effect of Lepidium meyenii (Maca), a root with aphrodisiac and fertility-enhancing properties, on serum reproductive hormone levels in adult healthy men. J Endocrinol. 2003 Jan;176(1):163-8.

I samma veva läste jag lite om sköldkörteln på en sida som heter kostkoll.se

Jag vet ingenting om sidan egentligen, men det stod såhär om

Sköldkörtelns

påverkan på kroppen
Sköldkörteln påverkar allt från din fertilitet, till tillväxt (tillväxthormoner), cellens ämnesomsättning, din matsmälting, muskel- och nervaktivitet. Om du äter för lite protein eller har problem med din spjälkning (sönderdelning) av proteinkedjorna, så kan brister på aminosyrorna uppstå och efterföljande problematik som låg eller hög produktion av sköldkörtelhormon. Den låga produktionen härrör ofta till matsmältningsproblem medan trauma, hormonförändringar vid pubertet, graviditet och klimaterie också är vanliga orsaker.

 

Och började fundera igen, det händer ju att kvinnor som är i stort sett symptomfria får problem med sin foglossning igen i klimakteriet. Och det är ju i graviditeten foglossningen kommer för dom flesta. Och i puberteten kommer mensen. Jag vet inte hur det är generellt, men jag har alltid haft ganska jobbiga menstruationer, både humörmässigt och kroppsligt. Man kanske skulle be att få göra ett sköldkörteltest J

Här kan du läsa hela sidan om sköldkörteln:

http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=419&print=1

Jag har såklart inga belägg för att det skulle påverka, det är enbart mina egna funderingar.

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

FoU och lite annat

Jag har kikat runt lite på FoU (Forskning och Utveckling) och hittat lite olika studier.

Här har dom kollat på Akupunktur som komplement till standardbehandling vid isolerad väldefinierad bäckensmärta under graviditet.

Det visade ingen signifikant förbättring.

För den som liksom jag undrade vad sham akupunktur är så är svaret:

Shamakupunktur är ”låtsasakupunktur” där nålarna inte sätts i akupunkterna utan lite vid sidan av och används för placebokontroll vid studier (Berman, 2004).

Men här är länken:

http://www.fou.nu/is/sverige/document/1968

 

Det har även gjorts en studie i Effekten av muskulär uthållighetsträning hos gravida: En randomiserad, kontrollerad studie.

http://www.fou.nu/is/sverige/document/2010

 

Har du bäckensmärta och funderar på om du är lactosintolerant? Tydligen en inte helt ovanlig kombination. En avhandling: Lactosintolerans och långvarig bäcknsmaärta efter graviditet - ett kontrollerat kliniskt försök.

http://www.fou.nu/is/sverige/document/524

 

Här igen, kan vara samma. Men det skiljer ett år på projektstarten.

Samband mellan mjölksockerintolerans och långvarig bäckensmärta efter graviditet.

http://www.fou.nu/is/sverige/document/2071

 

Här en långvarig forskning som ska jämföra ryggsmärta och bäckensmärta med varandra och med kvinnor utan smärta. Uppföljning efter 1 år, 5 år och 10 år.

Spännande! Den verkar dock ha börjat 2012 så vi får väl ha lite tålamod J

Ryggsmärta i relation till graviditet: Prospektiva longitudinell uppföljning av 624 kvinnor med väl diagnostiserad bäckensmärta under graviditeten

http://www.fou.nu/is/sverige/document/99241

 

Smärta definieras av IASP, the International Association for the Study of Pain, som ”en obehaglig sensorisk och emotionell känsla förenad med aktuell eller möjlig vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan”. Det är således patientens upplevelser som utgör grunden för bedömning av smärtan

Det är något att tänka på för oss som känner oss lite fåniga när vi ska tala om hur ont vi har och hellre säger att vi har lite mindre ont än vi faktiskt har…

Det och mer intressanta saker står det i den här avhandlingen.

Smärta från ländrygg och bäcken i samband med graviditet

http://www.fou.nu/is/sverige/document/744

 

Jag hittade även en litteraturstudie frän Malmös högskola.

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4333/akupunktur.pdf?sequence=1

 

Och så en facebooksida till, med massa länkar till olika forskningar och annat smått och gott som hör foglossning till.

Sök på: Bekkenløsning pelvic girdle pain

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Danmark

Har också en förening har jag just fått veta. Och dessutom finns det två danska facebookgrupper att bli medlem i. Det kan ju vara skönt att få prata med andra kvinnor i samma situation och att inhämta ny information är ju heller aldrig fel.
 
För att hitta facebookgrupperna sök på "bækkenløsning"
 
Hemsidan hittar du här:
http://www.baekkenloesning.dk/
 
Den nuvarande sidan ska läggas ner snart och då blir den nya adressen:
www.baekkensmerter.dk
 
 
Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Läkarbesök

Idag har jag fortsatt min mission på foglossningens väg.

Jag hade tid hos läkaren för att förlänga sjukskrivningen.

Jag hade skrivit ut samma papper som när jag var hos sjukgymnasten och bad honom snällt att nästa gång det kommer någon som jag, som inte vill vara sjukskriven (Jag förhandlade fram en halvtidssjukskrivning när han ville sjukskriva mig helt första gången jag var där) och särskilt om dom som jag, har tunga jobb, att sjukskriva dom ändå. Och jag bad honom att förklara att man faktiskt förstör för sig själv och att ledbanden faktiskt kan ta skada och bli extra uttänjda. Och så bad jag honom vara så snäll och boka in dom till sjukgymnast vare sig dom vill eller inte ;)

Då har man alla fall en större chans att klara sig bättre.

För det är verkligen inte roligt att inte kunna leka med sitt barn efter 11 månader.

Jag tycker jag blev bra bemött även idag. Han sa att han förstod vad jag menade och han höll med om att det faktiskt vore bra att fånga in oss i tid, men problemet är att veta vilka av oss som blir dåliga efteråt.

Men när jag sa att de flesta studier visar på minskad sjukskrivning både under graviditeten och efteråt när man blir infångad och får rätt anpassad träning till det man klarar av så tyckte han att det var någonting att tänka på.

Jag hoppas att han tänker på det och att det kan hjälpa någon annan att få det bättre än jag har haft och har det.

I övrigt vill jag verkligen rekommendera boken Bekkenlösning även om den är på norska. Författarna har verkligen läst på både om foglossning i andra länder och forskning från .. Överallt typ. Den är väldigt bra skriven och förklarar allt så det blir lätt att förstå.

Jag har inte läst klart den än så jag vet inte om dom rekommenderar något som inte rekommenderas idag längre fram. Men det är ju inte så att forskningen har ägnat sig uteslutande åt foglossning de senaste 13 åren så jag har svårt att tro att det är så.

Men oavsett.. Läs den!

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;

Sjukgymnastbesök

I går var det en händelserik dag i mitt liv idag. Först en riktig happening i och med att jag hade ett sjukgymnastbesök inplanerat. Dvs jag kom ut ur huset! Wow! Jag hade hunnit glömma hur åksjuk jag blir i baksätet på en bil när solen lyser, fast det gjorde som inget eftersom det innebar att jag inte var hemma! Dessutom en annan underbar sak. Vaknade på morgonen med smärta 4 på en skala till 10. Dom flesta dagar är det 6-7 på morgonen, så 4 kändes helt underbart. Jag räknade ut att det är 23 dagar sedan senaste 4an, det gör ju inget om dom kommer lite oftare. Det är konstigt vad värken gör med huvudet måste jag säga. När det var så lite att det inte ens gjorde ont att göra mina övningar får jag sån enorm energi. Jag vill ut och gå, storstäda hela huset, fortsätta renoveringen av fönster, ut med hästarna och hunden och gud vet allt jag vill göra. Då är det hysteriskt jobbigt att inte kunna. Och att ta det lugnt känns som ett hån.

Men igår hade jag ju sjukgymnasten inplanerad så jag läste på ordentligt om foglossning. Packade ner sjukgymnastförbundets rekommendationer som du kan läsa här, och artikeln skriven av HC Östgaard från läkartidningen 1997,  som du kan läsa här.

Samt socialstyrelsens rekommendationer gällande sjukskrivning som du kan läsa här.

Jag var beredd J

Och jag måste säga att jag blev positivt överraskad. Han hade varit i kontakt med Thomas Torstensson på Sundsvalls sjukhus och fått både information och förslag på träningsprogram i framtiden.

Extra plus för att han frågade om jag ville ha dom och kopierade åt mig.

Jag måste även säga att han faktiskt lyssnade på mig när jag talade om hur jag hade upplevt vården och bemötandet både mvc, sjukgymnast och läkare. Han lyssnade även när jag berättade om vad jag hade läst i undersökningar och vad dom flesta rekommenderat i bemötandeväg redan under graviditeten. Jag förklarade hur jag kände och tänkte och efterlyste mer information när man kommer på första besöket efter som dom flesta av oss vanliga människor inte har full koll på hur kroppen fungerar. Dessutom poängterade jag vikten av individanpassad träning redan under graviditeten för att förebygga onödiga större problem.

Jag poängterade även att jag var helt på det klara med att dom inte behandlat mig som dom gjort pga elakhet utan helt enkelt pga okunskap, och att jag inte klandrar dom för det. Det är ju lika dant överallt. Okej inte riktigt överallt det finns tack och lov ljusglimtar. Jag sa även att jag forstår att jag inte hade blivit bra efter förlossningen även om jag fått bättre behandling, men jag tror ändå jag hade varit bättre.

Jag måste säga att även om han, när jag gått därifrån, slänger papprena fast han sa att skulle läsa dom, och går till sina kollegor och kräks galla på mig, så gjorde han ett mycket bra intryck och bemötande direkt till mig. Och det tycker jag är bra! Eloge till min sjukgymnast J

Planen för närmaste framtiden är att försöka öka en övning i veckan, alltså inte en ny övning i veckan utan öka på t.ex. en hel knipning eller en hel tåhävning och att se om jag kan börja gå nån meter till i veckan. Det känns som ett eveighetsprojekt, men jag tänker bli bra. Och om jag klarar en ökning i veckan nu kanske jag kan börja öka mer om nån månad. Och så vips är man på benen och pigg och glad som en lärka igen… typ… eller nått sånt.

Jag har även beställt och fått hem boken Bekkenlösning och börjat läsa lite. Verkar intressant. Mer om den senare.

I går kväll tittade jag på arga snickaren och kvinnan i programmet hade fortfarande problem med foglossning efter, jag har för mig att hon sa 6 år men jag är osäker. Hon hade svårt att gå och svårt med det mesta såg det ut som. När hon var med och snickrade hade hon så ont så hon såg nästan död ut. Jag hoppas verkligen hon har fått hjälp.

Sambon blev helt förstörd när jag nästan började gråta för att hon var tvungen att gå och lägga sig. Men jag vet ju hur ont det gör i kroppen när man gör nått och hur ont det gör i själen när man inte kan göra det utan måste gå och lägga sig.

Men för att försöka få rätsida på känslosvallningarna här hemma har jag bokat tid hos kurator. Jag får gå själv första gången, men sen är tanken att vi ska gå båda. Jag tror vi behöver det. Det sliter verkligen mycket på både en själv och förhållandet att ha det så här. Men vi vill ju leva ihop, så det är väl lika bra att försöka reda ut problemen i sin linda och få en utomstående synvinkel.

Taggar: Foglossning, bäckensmärta, symfyseolys;